لیست قیمت به روز لیزر بانوان در بخش زیر آورده شده است تا شما بتوانید به راحتی به تمامی قیمت ها و جزئیات دسترسی داشته باشید.  دستگاه های موجود در کلینیک کاکلیا برای لیزر بانوان شامل دستگاه الکس و دایود می باشند که مناسب با طیف پوستی مراجعین و بر اساس صلاحدید پزشک کلینیک توصیه می شود.

لیست قیمت لیزر ویژه بانوان (دستگاه الکس یا الکساندرایت)

لیست قیمت لیزر ویژه بانوان (دستگاه الکس پرو یا الکساندرایت پرو)

قیمت-لیزر-الکس-پرو-بانوان-کاملیا

لیست قیمت لیزر ویژه بانوان (دستگاه دایود)

فهرست