لیست قیمت به روز لیزر آقایان در بخش زیر آورده شده است تا شما بتوانید به راحتی به تمامی قیمت ها و جزئیات دسترسی داشته باشید.  دستگاه های موجود در کلینیک کاملیا برای لیزر آقایان شامل دستگاه الکس و دایود می باشند که مناسب با طیف پوستی مراجعین و بر اساس صلاحدید پزشک کلینیک توصیه می شود.

لیست قیمت لیزر ویژه آقایان (دستگاه الکس یا الکساندرایت)

لیست قیمت لیزر ویژه آقایان (دستگاه دایود)

فهرست