لیست قیمت به روز لیزر آقایان در بخش زیر آورده شده است تا شما بتوانید به راحتی به تمامی قیمت ها و جزئیات دسترسی داشته باشید.  دستگاه های موجود در کلینیک کاملیا برای لیزر آقایان شامل دستگاه الکس و دایود می باشند که مناسب با طیف پوستی مراجعین و بر اساس صلاحدید پزشک کلینیک توصیه می شود.

لیست قیمت لیزر ویژه آقایان (دستگاه الکس یا الکساندرایت)

لیست قیمت لیزر ویژه آقایان (دستگاه الکس پرو یا الکساندرایت پرو)

لیست قیمت لیزر ویژه آقایان (دستگاه دایود)

فهرست